voorlichtingsavond voortgezet onderwijs

Programma :

19.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
19.15 uur - Centrale voorlichting over het voortgezet onderwijs
19.30 uur - Voorlichtingsronde 1

20.00 uur - Wisseltijd
20.05 uur - Voorlichtingsronde 2

20.35 uur - Wisseltijd
20.40 uur - Voorlichtingsronde 3
21.10 uur - Gelegenheid tot het stellen van vragen

De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren gezamenlijk een voorlichting voor alle ouders in de regio. Kies zelf één avond die u goed uitkomt en meld u aan onderaan deze website. De centrale voorlichting is een introductie op het voortgezet onderwijs in het algemeen. Vervolgens kunt u tijdens drie voorlichtingsronden kiezen uit een voorlichting van de volgende scholen in uw regio: Marne college, RSG Magister Alvinus, Nordwin College, csg Bogerman Sneek, csg Bogerman Koudum, csg Bogerman Balk en De Diken. U kiest dus zelf drie scholen uit waarover u meer informatie wilt. Elke avond wordt dezelfde informatie verstrekt, door alle scholen. Het is dus niet nodig om meerdere voorlichtingsavonden te bezoeken.

U bent van harte welkom!

RSG Magister Alvinus

De RSG Magister Alvinus is een openbare school met een fijne sfeer waar plek is voor iedereen. We hebben een stevige vmbo-afdeling, havo, atheneum én gymnasium en ook onze Tienerschool waar we samen met Odyssee prachtig nieuw onderwijs ontwikkelen voor 10- tot 14-jarigen. Voor onze hoogbegaafde leerlingen hebben we ons begaafdheidsprofiel. Voor alle afdelingen geldt dat we onderwijs bieden dat bij uw zoon of dochter past.
De begeleiding op onze school is goed, waarbij we er van uit gaan dat het belangrijk is dat we juist die begeleiding bieden die uw kind nodig heeft. De mentor, de docenten én de tutoren zorgen er samen voor dat uw zoon of dochter zich snel thuis voelt bij ons op school. Op de RSG leren we veel van én met elkaar en we zorgen er voor dat uw kind met plezier naar school gaat. Kijk alvast rond op onze website en ontdek wat er allemaal gebeurt op onze RSG Magister Alvinus: www.rsg-sneek.nl

Marne College

Vergroot je wereld!

Waarin onderscheidt het Marne college zich van andere scholen? Ontdek het tijdens de voorlichtingsavond voor ouders met kinderen in groep acht!

Op het Marne college krijgen leerlingen de kans om hun grenzen te verleggen vanuit een vertrouwde basis. Elkaar echt kennen, dat is een voorwaarde om van en met elkaar te leren. Interesse in de ander, aandacht voor elkaar. Alleen dan vertel je waar je voor staat, is er begrip voor elkaar en durf je voor je mening op te komen. Het Marne college stimuleert die verbondenheid. Ook op internationale schaal!

Tijdens de voorlichtingsavond vertellen wij u graag over het onderwijsaanbod en de manier waarop het Marne college werkt aan onderwijsvernieuwingen. Hierin onderscheidt het Marne college zich van andere scholen o.a. door het tweetalig onderwijs en een nieuwe roostervorm. Maar vooral willen we u een impressie geven van alles wat wij kunnen bieden en betekenen voor uw kind. Dat staat voor ons centraal. Wij verwelkomen u dan ook hartelijk tijdens een van de voorlichtingsavonden en natuurlijk zien we u met uw zoon en/of dochter graag terug tijdens het open huis op donderdag 13 februari 2020!

Wilt u nu al meer weten? Kijk dan vooral samen met uw zoon/dochter even op de website: www.marnecollege.nl
Naast alle informatie zijn er ook nieuwsgierige vlogs en filmpjes door Marne-leerlingen voor groep 8 leerlingen terug te vinden. Zo kunnen zij alvast een klein beetje de wereld van het Marne college verkennen!

csg Bogerman

Je maakt ’t samen!

Bent u benieuwd wat csg Bogerman uw zoon/dochter te bieden heeft? Wij informeren en ontmoeten u graag tijdens één van de voorlichtingsavonden!

Bij csg Bogerman geloven we in de kracht van samen. Samen betekent goede relaties en goede relaties vormen de basis van onze school. Samen staat garant voor goed onderwijs, voor met plezier naar school toekomen en voor mooie resultaten. Daarom is je maakt 't samen onze slogan.

csg Bogerman is een open christelijke school. Iedere dag werken onze gedreven docenten met leerlingen om ze te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zelf aan een duurzame toekomst van onze wereld bij kunnen en willen dragen.

We zijn een school voor iedereen; voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben of juist die extra uitdaging zoeken. Dat zie je terug in ons onderwijs. Wij bieden onder andere veel maatwerk, een vakcollege met schitterende praktijklokalen, een sterk technasium en een ambitieus gymnasium. En uiteraard is uw zoon of dochter voor muziek en sport bij ons aan het juiste adres!

Ervaar de kracht van je maakt 't samen en kom naar een van onze voorlichtingsavonden.

Nordwin College

Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame en mooie wereld.

Bij Nordwin College leren leerlingen in een groen profiel door te doen. Onze VMBO-leerlingen van basis, kader en gemengd theoretisch niveau krijgen al vanaf de eerste klas, naast de reguliere theorievakken, veel praktijkvakken aangeboden. De praktijkvakken vinden in een realistische omgeving plaats. Leerlingen werken met echte dieren, bloemen en planten. Daarnaast is er ook nog aandacht voor techniek en voeding & gezondheid.

Sfeer

Nordwin College is een kleinschalige school, waardoor de lijnen kort zijn en we goed zijn in de begeleiding van de individuele leerling. Leerlingen worden gezien, gehoord en tot hoge prestaties gestimuleerd. Medewerkers en leerlingen zorgen samen voor een fijne sfeer, waarin iedereen zich welkom voelt. Dit kunt u zelf ervaren op woensdag 20 november tijdens de Doedag of Open avond.

Toekomst

De arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig. Toch zal er altijd vraag zijn naar specialisten in de groene sector. Zeker nu het klimaat en duurzaamheid zo’n belangrijke rol spelen in de maatschappij. Een leerling die groen onderwijs heeft gevolgd heeft een goede kans op de toekomstige arbeidsmarkt.

Indruk

Om alvast een indruk te krijgen van Nordwin College kunt u samen met uw kind onze website bekijken. Of bekijk hier filmpjes van onze school.

We zien u graag terug op één van de voorlichtingsavonden en natuurlijk op onze Doedag en Open avond op woensdag 20 november.

Praktijkschool de Diken

"De Diken" is een Algemeen bijzondere school voor praktijkonderwijs.

De school biedt onderwijs aan zo’n 230 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Onze school bereidt de leerlingen voor op functies op de regionale arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs met gerichte aandacht voor: werken, wonen, vrije tijd en goed burgerschap. Wij werken eraan dat de leerlingen later zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren en dat ze in staat zijn een arbeidsplaats te verwerven en te behouden. Indien mogelijk kunnen leerlingen een Entree-diploma halen en/of doorstromen naar het MBO.

Meld u aan voor één van de avonden.
Ik meld mij aan voor de voorlichtingsavond van
Aantal personen
 
Naam *
E-mail adres (slechts ter bevestiging) *
Telefoon *
Basisschool kind *
Plaats basisschool *
 
Ter voorkoming van spam, bewijs dat u geen robot bent : 3 + 4 = ?

Privacyverklaring