online voorlichtingsavond voortgezet onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren gezamenlijk drie voorlichtingsavonden voor alle ouders in de regio. In verband met het coronavirus vinden de voorlichtingsavonden dit jaar online plaats. Kies zelf één avond die u goed uitkomt en meld u aan onderaan deze website. Vervolgens dient u per ronde aan te geven van welke vo school u de voorlichting wilt volgen, hierbij kunt u kiezen uit de volgende scholen: csg Bogerman Sneek, csg Bogerman Balk, csg Bogerman Koudum, De Diken, Marne college, Nordwin College en RSG Magister Alvinus. U kiest dus zelf drie scholen uit waarover u meer informatie wilt. Op elke online voorlichtingsavond wordt door alle scholen dezelfde informatie verstrekt.

De voorlichtingsavonden vinden plaats op:
Maandag 7 december 2020
Dinsdag 8 december 2020
Woensdag 9 december 2020
Kies zelf één avond uit die u goed uitkomt om de voorlichtingsrondes online te kunnen volgen.

Programma :

Het programma van de online voorlichtingsavonden ziet er als volgt uit:
19.00 - 19.30 uur    1e online voorlichtingsronde
19.30 - 19.45 uur    Pauze
19.45 - 20.15 uur    2e online voorlichtingsronde
20.15 - 20.30 uur    Pauze
20.30 - 21.00 uur    3e online voorlichtingsronde

Wij zien u graag online!


Let op: Wilt u een voorlichting van de Diken volgen? Zij hebben alleen online voorlichtingsrondes op maandag 7 december en woensdag 9 december.
En wilt u een voorlichting van csg Bogerman Balk en csg Bogerman Koudum? Zij hebben alleen online voorlichtingsrondes op maandag 7 december en dinsdag 8 december.

RSG Magister Alvinus

De wereld aan je voeten

De RSG Magister Alvinus is een openbare school met een fijne sfeer waar plek is voor iedereen.

We hebben een stevige vmbo-afdeling, havo, atheneum én gymnasium en ook onze Tienerschool waar we samen met Odyssee prachtig nieuw onderwijs ontwikkelen voor 10- tot 14-jarigen. Voor onze hoogbegaafde leerlingen hebben we ons begaafdheidsprofiel. Voor alle afdelingen geldt dat we onderwijs bieden dat bij uw zoon of dochter past!

De begeleiding op onze school is goed, waarbij we er van uit gaan dat het belangrijk is dat we juist die begeleiding bieden die uw kind nodig heeft. De mentor, de docenten én de tutoren zorgen er samen voor dat uw zoon of dochter zich snel thuis voelt bij ons op school. Op de RSG leren we veel van én met elkaar en we zorgen ervoor dat uw kind met plezier naar school gaat.

Nieuwsgierig geworden? Kijk alvast rond op onze website en ontdek wat er allemaal gebeurt op onze RSG Magister Alvinus: www.rsg-sneek.nl

Marne College

Ontdek je talenten, verleg je grenzen!

Bij ons op school worden de leerlingen aangemoedigd om het mee te maken. Dat betekent dat onze leerlingen leren om een actieve houding aan te nemen en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ons onderwijs daagt uit om de talenten van uw zoon/dochter te ontdekken, te ontwikkelen en daarin grenzen te verleggen. Door grenzen te verleggen vergroot je je wereld!

ER VALT EEN WERELD TE BELEVEN…
Natuurlijk volgt uw zoon/dochter bij het Marne college de bekende vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, economie, Kunst & Cultuur, biologie en praktijkvakken. Maar ook de minder bekende lessen ‘Rots & Water’, waarbij je leert om jezelf te uiten en voor jezelf op te komen. Het Marne onderscheidt zich onder andere door het tweetalig onderwijs (TTO) en de MarneSpecials, waarbij uw zoon/dochter samen met leerlingen van andere klassen twee uur in de week extra les krijgt in Sport, Techniek & Ontwerpen of Atelier & Podium.

Tijdens de voorlichtingsavond vertellen wij u graag over ons onderwijsaanbod, maar vooral willen we u een impressie geven van alles wat wij kunnen bieden en betekenen voor uw kind. Dat staat voor ons centraal.

Wilt u nu al meer weten? Kijk dan vooral samen met uw zoon/dochter even op de website: www.marnecollege.nl
Naast alle informatie zijn er ook nieuwsgierige vlogs en filmpjes door Marne-leerlingen voor groep 8 leerlingen terug te vinden. Zo kunnen zij alvast een klein beetje de wereld van het Marne college verkennen!

csg Bogerman

Je maakt ’t samen!

Bent u benieuwd wat csg Bogerman uw zoon/dochter te bieden heeft? Wij praten u graag bij op onze online voorlichtingsavond!

Bij csg Bogerman geloven we in de kracht van samen. Samen betekent goede relaties en goede relaties vormen de basis van onze school. Samen staat bij ons garant voor goed onderwijs, voor met plezier naar school toekomen en voor mooie resultaten. Daarom is je maakt 't samen onze slogan.
Iedere dag werkt ons team docenten samen met leerlingen om ze te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zelf aan een duurzame toekomst van onze wereld bij kunnen dragen.

Wij zijn een open christelijke school, ofwel een school voor iedereen. Juist ook voor leerlingen die uitdaging zoeken of extra begeleiding nodig hebben. Dat zie je terug in ons onderwijs. Wij zetten in op maatwerk! Zo hebben we het VMBO met schitterende praktijklokalen, een sterk Technasium en een ambitieus gymnasium. En uiteraard is uw zoon/dochter voor muziek en sport bij ons aan het juiste adres!

Ervaar de kracht van je maakt 't samen en volg één van onze voorlichtingen! Wij ontmoeten u graag online! Neem ook alvast een kijkje op onze website.

Nordwin College

Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame en mooie wereld.

Bij Nordwin College leren leerlingen in een groen profiel door te doen. Onze VMBO-leerlingen van basis, kader en gemengd theoretisch niveau krijgen al vanaf de eerste klas, naast de reguliere theorievakken, veel praktijkvakken aangeboden. De praktijkvakken vinden in een realistische omgeving plaats. Leerlingen werken met echte dieren, bloemen en planten. Daarnaast is er ook nog aandacht voor techniek en voeding & gezondheid.

Sfeer

Nordwin College is een kleinschalige school, waardoor de lijnen kort zijn en we goed zijn in de begeleiding van de individuele leerling. Leerlingen worden gezien, gehoord en tot hoge prestaties gestimuleerd. Medewerkers en leerlingen zorgen samen voor een fijne sfeer, waarin iedereen zich welkom voelt. Dit kunt u zelf ervaren op woensdag 20 november tijdens de Doedag of Open avond.

Toekomst

De arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig. Toch zal er altijd vraag zijn naar specialisten in de groene sector. Zeker nu het klimaat en duurzaamheid zo’n belangrijke rol spelen in de maatschappij. Een leerling die groen onderwijs heeft gevolgd heeft een goede kans op de toekomstige arbeidsmarkt.

Indruk

Om alvast een indruk te krijgen van Nordwin College kunt u samen met uw kind onze website bekijken. Of bekijk hier filmpjes van onze school.

We zien u graag terug op één van de voorlichtingsavonden en natuurlijk op onze Doedag en Open avond op woensdag 20 november.

Algemeen bijzonder praktijkonderwijs De Diken


PROactief leren werkt…

zodat leerlingen zelf ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en ze deze verder kunnen ontwikkelen in een veilige en uitdagende (werk)omgeving.

De Diken biedt praktijkonderwijs met aandacht op basis van maatwerk. Op dit moment verzorgen wij het onderwijs voor zo’n 230 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

Ons doel is leerlingen uit te dagen om met moed hun capaciteit, talent en creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. We staan voor onderwijs dat hen daartoe aanmoedigt en stimuleert. Op De Diken wordt gewerkt in een veilige leeromgeving, binnen en buiten de school, met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs met gerichte aandacht voor: werken, wonen, vrije tijd en goed burgerschap. Wij werken eraan dat de leerlingen later zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren en dat ze in staat zijn een arbeidsplaats te verwerven en te behouden. Leerlingen sluiten de school af met het diploma Praktijkonderwijs en stromen vervolgens uit naar werk of een vervolgopleiding in het MBO.

Om alvast een indruk te krijgen van onze school nodigen wij u uit om samen met uw kind onze website te bekijken! En een mooie aanrader: bekijk de televisieserie die in samenwerking met Omrop Fryslân gemaakt is over het Friese praktijkonderwijs; Ik bin PRO. Ook een aantal leerlingen van De Diken staan centraal in de verschillende afleveringen.

Bent u geïnteresseerd in het praktijkonderwijs op De Diken en heeft u vragen? Wij vertellen u er graag meer over tijdens de voorlichtingsmomenten.
Meld u aan voor één van de avonden.
Naam *
E-mailadres (hierop ontvangt u de links naar de online voorlichtingen) *
Telefoon *
Naam kind *
Basisschool kind *
Plaats basisschool *
 
Ik meld mij aan voor de voorlichtingsavond van
 
Ter voorkoming van spam, bewijs dat u geen robot bent : 4 + 4 = ?


Op de dag zelf ontvangt u van ons een e-mail met de links voor de voorlichting(en) en meer informatie. Indien u geen mail heeft ontvangen, check dan de spam-inbox of stuur een mail naar voorlichtingvo@cvo-zwfryslan.nl.

Privacyverklaring