voorlichtingsavond voortgezet onderwijs

Programma :

19.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
19.15 uur - Centrale voorlichting over het voortgezet onderwijs
19.30 uur - Voorlichtingsronde 1

20.00 uur - Wisseltijd
20.05 uur - Voorlichtingsronde 2

20.35 uur - Wisseltijd
20.40 uur - Voorlichtingsronde 3
21.10 uur - Gelegenheid tot het stellen van vragen

De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren gezamenlijk een voorlichting voor alle ouders in de regio. Kies zelf één avond die u goed uitkomt en meld u aan onderaan deze website. De centrale voorlichting is een introductie op het voortgezet onderwijs in het algemeen. Vervolgens kunt u tijdens drie voorlichtingsronden kiezen uit een voorlichting van de volgende scholen in uw regio: Marne college, RSG Magister Alvinus, Nordwin College, csg Bogerman Sneek, csg Bogerman Koudum, csg Bogerman Balk en de Diken. U kiest dus zelf drie scholen uit waarover u meer informatie wilt. Elke avond wordt dezelfde informatie verstrekt, door alle scholen. Het is dus niet nodig om meerdere voorlichtingsavonden te bezoeken.

U bent van harte welkom!

RSG Magister Alvinus

De RSG Magister Alvinus is een openbare school met een fijne sfeer waar plek is voor iedereen. We hebben een stevige vmbo-afdeling, havo, atheneum én gymnasium en ook onze Tienerschoolwaar we samen met Odyssee prachtig nieuw onderwijs ontwikkelen voor 10- tot 14-jarigen. Voor onze hoogbegaafde leerlingen hebben we ons begaafdheidsprofiel. Voor alle afdelingen geldt dat we onderwijs bieden dat bij uw zoon of dochter past.
De begeleiding op onze school is goed, waarbij we er van uit gaan dat het belangrijk is dat we juist die begeleiding bieden die uw kind nodig heeft. De mentor, de docenten én de tutoren zorgen er samen voor dat uw zoon of dochter zich snel thuis voelt bij ons op school. Op de RSG leren we veel van én met elkaar en we zorgen er voor dat uw kind met plezier naar school gaat. Kijk alvast rond op onze website en ontdek wat er allemaal gebeurt op onze RSG Magister Alvinus: www.rsg-sneek.nl

Marne College

Vergroot je wereld!

Waarin onderscheidt het Marne college zich van andere scholen? Ontdek het tijdens de voorlichtingsavond voor ouders met kinderen in groep acht!

Op het Marne college krijgen leerlingen de kans om hun grenzen te verleggen vanuit een vertrouwde basis. Elkaar echt kennen, dat is een voorwaarde om van en met elkaar te leren. Interesse in de ander, aandacht voor elkaar. Alleen dan vertel je waar je voor staat, is er begrip voor elkaar en durf je voor je mening op te komen. Het Marne college stimuleert die verbondenheid. Ook op internationale schaal!

Tijdens de voorlichtingsavond vertellen wij u graag over het onderwijsaanbod en de manier waarop het Marne college werkt aan onderwijsvernieuwingen. Hierin onderscheidt het Marne college zich van andere scholen o.a. door het tweetalig onderwijs en een nieuwe roostervorm. Maar vooral willen we u een impressie geven van alles wat wij kunnen bieden en betekenen voor uw kind. Dat staat voor ons centraal. Wij verwelkomen u dan ook hartelijk tijdens een van de voorlichtingsavonden en natuurlijk zien we u met uw zoon en/of dochter graag terug tijdens het open huis op donderdag 7 februari 2019!

Wilt u nu al meer weten? Kijk dan vooral samen met uw zoon/dochter even op de website: www.marnecollege.nl
Naast alle informatie zijn er ook nieuwsgierige vlogs en filmpjes door Marne-leerlingen voor groep 8 leerlingen terug te vinden. Zo kunnen zij alvast een klein beetje de wereld van het Marne college verkennen!

csg Bogerman

Huiswerk? Bekijk het!

Bekijk - voordat u naar de voorlichtingsavonden komt - de filmpjes over het onderwijsaanbod van csg Bogerman. Zo blijft er tijdens de voorlichtingsavond tijd over voor verdiepende informatie, het stellen van vragen en persoonlijke aandacht. Daar gaan we samen voor!

Informatie op maat

csg Bogerman biedt informatie op maat tijdens de voorlichtingsavonden in november. Op de website www.csgbogerman.nl/bekijkhet staan daarom 11 korte, informatieve filmpjes klaar. Kies samen met uw zoon of dochter de filmpjes die voor jullie van toepassing zijn en spiek alvast belangrijke informatie bij elkaar.

De kracht van samen

Bij csg Bogerman geloven we in de kracht van samen. Samenwerken, iets over hebben voor een ander, elkaar een spiegel voorhouden, een goed team zijn als groep met je mentor en ook samen met u als ouders. Samen, dat zie je ook terug in ons opleidingsaanbod zoals het technasium en het vakcollege. U ziet het terug bij het extra aanbod van sport en muziek, waarbij samenwerken en samen leren centraal staat. En u merkt het ook aan de manier waarop we in de brugklas werken aan hechte groepen en leren leren. Kijk maar mee en bezoek www.csgbogerman.nl/bekijkhet.

Nordwin College

"Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame en mooie wereld."

Onze toekomst is groen

Hoe de wereld er straks uit ziet, kunnen we niet voorspellen. Wel weten we dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. En daarbij kun jij helpen. Want Nordwin College leert jou ‘groen’ te denken, zodat jij je steentje kunt bijdragen. We willen tenslotte over tien jaar ook nog een mooie en gezonde wereld hebben.

Leren door doen

De afwisseling van leren en doen, van leervakken en doevakken vinden wij belangrijk. Voor onze praktijkvakken hebben wij natuurlijk praktijkplekken; een groencentrum, waar je planten en bloemen kweekt en verzorgt. Je leert dieren te verzorgen in het dierenverblijf. In het technieklokaal kun je sleutelen en lassen. Leren hoe je producten kunt klaarmaken en bewaren, doe je in het voedingslokaal. Buiten in de schooltuin leer je hoe je tuinen aanlegt en onderhoudt.

Groen = gezond en gelukkig

Wij vinden het heel belangrijk dat jij je snel thuis voelt bij Nordwin College. We weten dat je dan beter gaat presteren. Daarom helpen wij jou bij allerlei dingen waar je mee te maken krijgt. Als je dat nodig hebt, dan krijg je extra hulp en aandacht. Samen zorgen we er dan voor dat het beter met je gaat.

Veilig & uitdagend

Uit onderzoek onder leerlingen en personeel blijkt dat onze school als veilig en aantrekkelijk wordt ervaren. We maken duidelijke afspraken waar jij en wij ons aan houden. Onze docenten weten waar je goed en minder goed in bent. Samen met jou halen we eruit wat erin zit. Dat is een uitdaging die we graag met jou aangaan. Wij zorgen daarbij voor de juiste begeleiding. Kortom, samen gaan we ervoor!

Praktijkschool de Diken

"De Diken" is een schoolgebouw voor de samenwerkende praktijkscholen van Zuid-West Friesland.

De twee praktijkscholen van Sneek, de Zuiderpoort en de openbare Praktijkschool Sneek werken hier nauw samen. De scholen bieden onderwijs aan ruim 200 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Onze scholen bereiden de leerlingen voor op functies op de regionale arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs met gerichte aandacht voor: werken, wonen, vrije tijd en goed burgerschap van onze leerlingen. Wij werken eraan dat de leerlingen later zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren en dat ze in staat zijn een arbeidsplaats te verwerven en te behouden. Indien mogelijk kunnen leerlingen een entree-diploma halen of doorstromen naar het MBO.

Meld u aan voor één van de avonden.
Ik meld mij aan voor de voorlichtingsavond van
Aantal personen
 
Naam *
E-mail adres (slechts ter bevestiging) *
Telefoon *
Basisschool kind *
Plaats basisschool *
 
Ter voorkoming van spam, bewijs dat u geen robot bent : 2 + 5 = ?

Privacyverklaring