U bent van harte welkom bij de voorlichtingsavonden over het Voortgezet Onderwijs!

De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren samen zes voorlichtingsavonden voor alle ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8 in de regio. U kunt kiezen uit de volgende VO-scholen: Aeres, csg Bogerman Sneek, csg Bogerman Koudum, csg Bogerman Balk, De Diken, Marne college en RSG Magister Alvinus.

Deze voorlichtingsavonden zijn speciaal voor ouders en verzorgers. Voor leerlingen zijn er andere momenten om kennis te maken met de scholen.

Maak uw keuze
Kies zelf een avond die u goed uitkomt en meld u aan via de website. Als u met twee personen naar de voorlichtingsavond wilt komen dan graag twee keer aanmelden. Nadat u zich hebt aangemeld ontvangt u een bevestigingsmail.

U bent van harte welkom op:

Datum
13
14
16

20
21
23
Locatie
RSG Magister Alvinus
Marne college
csg Bogerman Balk

csg Bogerman Sneek
Aeres
csg Bogerman Koudum
Adres
Almastraat 5, Sneek
Schoolstraat 1, Bolsward
Douwe Aukesstraat 1, Balk

Hemdijk 47, Sneek
Harste 2, Sneek
Ds. L. Tinholtstraat 3C, Koudum

Programma
Iedere avond heeft drie voorlichtingrondes. U kunt op één locaties kennismaken met meerdere scholen. Kies een tijd en locatie die u het beste uitkomt. Wij zorgen voor de rest. We ontmoeten u graag op één van de voorlichtingsavonden!

18.45 uur
19.00 uur
19.15 uur
20.00 uur
20.05 uur
20.35 uur
20.40 uur
Inloop met koffie en thee
Centrale voorlichting over het voortgezet onderwijs
Voorlichtingsronde 1
Wisseltijd
Voorlichtingsronde 2
Wisseltijd
Voorlichtingsronde 3

De voorlichtingen van De Diken, csg Bogerman Balk en csg Bogerman Koudum worden in veel gevallen alleen in de eerste ronde aangeboden.

RSG Magister Alvinus

De wereld aan je voeten

De RSG Magister Alvinus is een openbare school met een fijne sfeer waar plek is voor iedereen.

We hebben een stevige vmbo-afdeling, havo, atheneum én gymnasium en ook onze Tienerschool waar we samen met Odyssee prachtig nieuw onderwijs ontwikkelen voor 10- tot 14-jarigen. Voor onze hoogbegaafde leerlingen hebben we ons begaafdheidsprofiel. Voor alle afdelingen geldt dat we onderwijs bieden dat bij uw zoon of dochter past!

De begeleiding op onze school is goed, waarbij we er van uit gaan dat het belangrijk is dat we juist die begeleiding bieden die uw kind nodig heeft. De mentor, de docenten én de tutoren zorgen er samen voor dat uw zoon of dochter zich snel thuis voelt bij ons op school. Op de RSG leren we veel van én met elkaar en we zorgen ervoor dat uw kind met plezier naar school gaat.

Nieuwsgierig geworden? Kijk alvast rond op onze website en ontdek wat er allemaal gebeurt op onze RSG Magister Alvinus: www.rsg-sneek.nl

Marne College

Een brede scholengemeenschap met vmbo, havo en vwo waar de leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en daarin grenzen te verleggen. Door grenzen te verleggen vergroot je je wereld, ver weg en dichtbij!

ER VALT EEN WERELD TE BELEVEN…

Natuurlijk volgen leerlingen bij het Marne college de bekende vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, economie, Kunst & Cultuur, biologie en praktijkvakken. Maar ook de minder bekende lessen ‘Rots & Water’, waarbij je leert om jezelf te uiten en voor jezelf op te komen, ‘vroegwijs’, een vorm van filosofie voor de ‘onderbouw leerling’, lessen leren-leren, en natuurlijk de verdiepende programma’s zoals Anglia, Cambrigde, Delf en Goethe. Wat dat is, leggen we graag uit tijdens de voorlichtingsavonden.

Het Marne onderscheidt zich onder andere door een sterk en betrokken mentoraat en natuurlijk de Marne Specials, waarbij uw kind samen met leerlingen van andere klassen twee uur in de week extra les krijgt in Sport, Techniek & Ontwerpen of Atelier & Podium en daar zelf voor mogen kiezen!

Tijdens de voorlichtingsavond vertellen wij u graag over ons onderwijsaanbod, maar vooral willen we u een impressie geven van alles wat wij kunnen bieden en betekenen voor kind. Want dat staat voor ons centraal!

csg Bogerman

Je maakt ’t samen!

Bent u benieuwd wat csg Bogerman uw kind te bieden heeft? Wij praten u graag bij op onze voorlichtingsavond!

Bij csg Bogerman geloven we in de kracht van samen. Samen betekent goede relaties en goede relaties vormen de basis van onze school. Samen staat bij ons garant voor goed onderwijs, voor met plezier naar school toekomen en voor mooie resultaten. Ons slogan is dan ook: Je maakt ’t samen!

Iedere dag werkt ons team docenten samen met leerlingen om ze te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zelf aan een duurzame toekomst van onze wereld bij kunnen dragen.

Wij zijn een open christelijke school, ofwel een school voor iedereen. Juist ook voor leerlingen die uitdaging zoeken of extra begeleiding nodig hebben. Dat zie je terug in ons onderwijs. Wij zetten in op maatwerk! Zo hebben we het VMBO met schitterende praktijklokalen, een sterk Technasium en een ambitieus gymnasium. En uiteraard is uw kind voor muziek en sport bij ons aan het juiste adres!

Ervaar de kracht van je maakt 't samen en volg één van onze voorlichtingen! Wij ontmoeten u graag! Neem ook alvast een kijkje op onze website.

Aeres VMBO Sneek (voorheen Nordwin College)

Bij Aeres VMBO Sneek leren leerlingen in een groen profiel door te doen. Onze vmbo-leerlingen van basis, kader en gemengd theoretisch niveau krijgen al vanaf de eerste klas, naast de reguliere theorievakken, veel praktijkvakken aangeboden. De praktijkvakken vinden in een realistische omgeving plaats. Leerlingen werken met echte dieren, bloemen en planten. Daarnaast is er ook nog aandacht voor techniek en voeding & gezondheid.

Sfeer

Aeres VMBO Sneek is een kleinschalige school, waardoor de lijnen kort zijn en we goed zijn in de begeleiding van de individuele leerling. Leerlingen worden gezien, gehoord en tot hoge prestaties gestimuleerd. Medewerkers en leerlingen zorgen samen voor een fijne sfeer, waarin iedereen zich welkom voelt. Dit kunt u zelf ervaren op woensdag 24 november tijdens de Doedag of Open avond.

Toekomst

De arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig. Toch zal er altijd vraag zijn naar specialisten in de groene sector. Zeker nu het klimaat en duurzaamheid zo’n belangrijke rol spelen in de maatschappij. Een leerling die groen onderwijs heeft gevolgd heeft een goede kans op de toekomstige arbeidsmarkt. Natuurlijk kun je na Aeres VMBO Sneek ook verder leren in andere sectoren en hier aan het werk gaan.

Indruk

Om alvast een indruk te krijgen van Aeres VMBO Sneek kunt u samen met uw kind onze website bekijken. Of bekijk hier een filmpje van onze school. We zien u graag terug op één van de voorlichtingsavonden en natuurlijk op onze Doedag en Open avond op woensdag 15 november 2023 of 31 januari 2024.

Algemeen bijzonder praktijkonderwijs De Diken

PROactief leren werkt…

zodat leerlingen zelf ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en ze deze verder kunnen ontwikkelen in een veilige en uitdagende (werk)omgeving.

De Diken biedt praktijkonderwijs met aandacht op basis van maatwerk. Op dit moment verzorgen wij het onderwijs voor zo’n 260 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

Ons doel is leerlingen uit te dagen om met moed hun capaciteit, talent en creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. We staan voor onderwijs dat hen daartoe aanmoedigt en stimuleert. Op De Diken wordt gewerkt in een veilige leeromgeving, binnen en buiten de school, met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs met gerichte aandacht voor: werken, wonen, vrije tijd en goed burgerschap. Wij werken eraan dat de leerlingen later zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren en dat ze in staat zijn een arbeidsplaats te verwerven en te behouden. Leerlingen sluiten de school af met het diploma Praktijkonderwijs en stromen vervolgens uit naar werk of een vervolgopleiding in het MBO.

Om alvast een indruk te krijgen van onze school nodigen wij u uit om samen met uw kind onze website te bekijken! En een mooie aanrader: bekijk de televisieserie die in samenwerking met Omrop Fryslân gemaakt is over het Friese praktijkonderwijs; Ik bin PRO. Ook een aantal leerlingen van De Diken staan centraal in de verschillende afleveringen.

Bent u geïnteresseerd in het praktijkonderwijs op De Diken en heeft u vragen? Wij vertellen u er graag meer over tijdens de voorlichtingsmomenten.

Meld u aan voor één van de avonden.

Privacyverklaring